Hvem har ansvaret

Som udgangspunkt er det altid forældrenes ansvar at lære deres børn at svømme. Men det er stadig en forpligtelse på mange skoler, at sørge for at børn lærer at svømme og at de er aktive i vand. Skolerne er ligeledes oplagte muligheder, da børnene her er samlet og kan lære i fællesskab og hjælpe og lære af hinanden.

 

Hvem har ansvaret for at børn lærer at svømme?

Det er forældrenes ansvar, at børnene tilegner sig den nødvendige vandtilvænning og de grundlæggende færdigheder, og det er skolens ansvar at disse færdigheder videreudvikles såvel sikkerhedsmæssigt som sundhedsmæssigt.